Základní škola Čestlice
ZŠ a MŠ Čestlice

HLEDÁME KUCHAŘKU DO ŠKOLNÍ JÍDELNY. Kontakt: 272 680 901

Platby

ŠKOLNÉ

  • 900 Kč/měsíc (vyjma předškolních dětí a dětí s OŠD, ty školné neplatí)
  • číslo účtu: 293 909 452/ 0300 (ČSOB)
  • do 15. dne v měsíci, pod přiděleným variabilním číslem, které obdržíte na začátku školního roku
  • školné se nevrací

 

STRAVNÉ

  • 1 000 Kč/měsíc, děti od šesti let 1 100 Kč/měsíc
  • číslo účtu: 246 793 637/ 0300 (ČSOB)
  • do 15. dne v měsíci, pod přiděleným variabilním číslem, které obdržíte na začátku školního roku
  • Stravné se platí zálohově, na konci školního roku proběhne vyúčtování a přeplatky Vám budou vráceny na účet