Základní škola Čestlice
ZŠ a MŠ Čestlice
►Formuláře a přihlášky je ve škole možnost vyřídit ve středu 8.4.2020 od 9:00 do 10:00

►Z důvodu dočasně uzavřené MŠ a ZŠ, neplaťte prosím stravné za duben a květen.

►Prosíme rodiče, aby do odvolání neplatili školné pro MŠ.

Výuka

Po dobu uzavření školy se zde budou průběžně objevovat úkoly, odkazy a náměty na práci či weby s možností procvičování učiva.

 

Učivo:

 • 1. ročník  bude dostávat pravidelně úkoly přes zprávy
 • 2. ročník bude dostávat úkoly pravidelně e-mailem
 • 3. ročník bude dostávat úkoly pravidelně e-mailem
 • 4. ročník
  Pro snazší a rychlejší komunikaci napište třídnímu učiteli svou e-mailovou adresu, na kterou bude zadání rozesílat.

Úkoly 10.3.-13.3. 

 • M- ps 1-6
 • Čj- začít první dva mužské vzory(učebnice + ps)
 • Aj- lekce 19
 • Vl- lekce mapy (jedná se o tři stránky v učebnici + ps)
 • Př- opakování (pustit nějaký dokument např. prima zoom, youtube, atd.)

 Úkoly 16.3.-20.3.

 • M - ps do strany 10
 • Čj - učebnice 78-80 + ps 18-19
 • Aj - lekce 20 (slovní zásoba, ps a projít učebnici)
 • Vl - lekce 5 - učebnice 20-22, ps strana 13
 • Př - nastudovat v encyklopedii dvě zvířata, z kterých žáci udělají referát

Učivo 23.3. - 27.7.

 • M- ps 11-13, v učebnici 20-23(pro další procvičování/vysvětlení)
 • Čj - ps 20-21, učebnice 81-82
 • Čtení - vybrat si knížku a pravidelně číst
 • Aj - opakovat od lekce 14 (hra ze stran 30/31, slovní zásoba, překlad a tvorba vět)
 • Vl - nakreslit mapu ČR a zakreslit místa, která žáci navštívili

Učivo 30.3-3.4.

 • M - učebnice 24-26 (nemusíte všechny), ps 14
 • Čj - učebnice 83-85, ps 22-23
 • Aj - procvičovat na internetu (např. skolakov.eu)
 • Vl - lekce 6-pouze projít učebnici

Učivo 6.4.-8.4.

M - procvičování zlomků - učebnice 27/cvičení na internetu
Čj - číst, opakovat slovní druhy, vzory podstatných jmen, vyjmenovaná slova (procvičovat na internetu)
Aj - začít 21. lekci
Vl - 6. lekce v ps

 • 5. ročník
  • 5.A. bude dostávat pravidelně úkoly na své e-maily
  • 5.B. bude dostávat pravidelně úkoly na společný e-mail
    
 • 6. ročník
  • Č

   J - U-do str. 74/cv. 3,4,5-vypracovat (podepsat a poslat), prostudovat tabulku-předmět

        - PS- do str. 39/3, 4

        - LV- PS-do str. 42, zadané referáty (podepsat a poslat)

do 26.3.2020

      U-109 – pročíst, PS – str. 55

      U-str. 74-77- příslovečné určení -tabulky-prostudovat

      U-str. 110-114 - jednoduché komunikační žánry-vypsat do sešitu ČJ

      U-str. 115-116 – Osobní dopis-pročíst,  116/3c – napsat

1.4.2020 –  6.4.2020

        PS- str.39/1a, 2a, 3  str.40/6 - příslovečné určení

         U –str. 116 – prostuduj tabulku - Úřední dopis – napiš žádost podle vzoru  ( na papír )

         LV- PS - 44-46

 

 • V ČJ dále probíhá komunikace přes email

 • - U-str. 9 (hlísti), PS-str. 6 (do 18.3.);  U str. 10-12 (měkkýši; přečíst, kdo chce vypsat), PS do strany 10 (práci si rozložte, nedělejte to najednou!). Dobrovolně: Pokud máte na zahradě nebo v parku možnost sehnat si ulitu, zkuste ji ponořit na 24 hodin do octa. Co jste pozorovali? Co se stalo? Jak je to možné? (do 25.3.) 
  Dobrovolně: Porozhlédněte se v okolí svho bydliště (doma, na zahradě) a zkuste najít bezobratlé živočichy. Jaké jste našli? Dokážete poznat, o jakého živočicha se jedná? Pokud máte atlas, použijte ho, jinak může pomoci internet ☺. (do 6.4.)
 •  

   

  F - U-str. 10-14-Síla-přečíst, PS-str. 11 (do 18.3.);
  U 15-17 elektrická síla přečíst + vypsat žlutý rámeček do sešitu. PS str.7 celá. Na internetu si najděte libovolný pokus na statickou elektřinu a vyzkoušejte si (např. tady , tady, nebo úplně jinde. Napište mi na školní email, jak se vám pokus dařil, jak vás to bavilo a co jste si vyzkoušeli! ☺) (do 25.3.)
  Zbytek zvládneme, až se uvidíme! ☺
   
 • OV - U-str. 95-99-výpisky

    Do Velikonoc si žáci dodělají dlouhodobě zadaný projekt přesně podle zadání a ve škole mi ho později odevzdají.

 •  

   

  M - str. 55/1,  54/1,5 (do 15.3.), A-56-58, G-46-49 (16.3.-20.3.2020)
  A-str. 59-60 , G-str. 50-52  (23.3.-27.3.2020)
  str. A-61-63, G-53-55 (1.4.2020 –  6.4.2020)
 • Z - Pracovní sešit (2. díl), str. 4-5, cvičení vypracujte s pomocí učebnice Zeměpisu (2. díl)
  Pracovní sešit (2. díl), str. 6-7, Zemské těleso, cvičení vypracujte s pomocí učebnice Zeměpisu (2. díl), str. 8-10. (do 28.3.)
  Pracovní sešit (2. díl), str. 8, cvičení vypracujte s pomocí učebnice Zeměpisu (2. díl), str. 11. (do 3.4.)
  Pracovní sešit (2. díl), str. 9, cvičení vypracujte s pomocí učebnice Zeměpisu (2. díl), str. 12–13. (do 9.4.)
 • Aj - UNIT 15 - Friday 13th, učebnice a pracovní sešit, s. 32-33.
  UNIT 16 - The Calendar, učebnice a pracovní sešit s. 34-35 (do 27.3.)
  UNIT 17 – Easter, učebnice a pracovní sešit str. 36–37. Z textu v učebnici na str. 36/cv. 1. si vypište anglická slova k tématu Velikonoce do malého sešitu. (do 3.4.)
  UNIT 18 – Hello, učebnice str. 38, nejprve si přečtěte text ze cv. 1, správnost vašeho porozumění si ověříte tím, že do malých sešitů odpovíte na tyto otázky (správné odpovědi naleznete v textu): How do people in our country greet each other? How do people in Asia greet each othet? How do Eskimo people greet each other? Do malých sešitů si pak vypište násobné číslovky ze cv. 2, zkuste si vyzkoušet jejich používání ve cv. 3. Tvořte otázky (používejte How often) a odpovídejte, jak často něco děláte podle modelu (např. Twice a day, once a week, ten times a year atd.) (do 9.4.)
 • Dzde v odkazu si stáhněte mé prezentace a seznam instrukcí s úkoly. Instrukce prosím přečíst jako první!
  Komu nefungují dokumenty z odkazu výše:

  1) Učebnice:
  a. Strana: 71,72,73,74,75,76,77=> stručné výpisky
  b. 78,79,80,81,82,83 => pouze přečíst
  c. 84,85 => stručné výpisky
  d. Strana 86,87 vypracovat na čistý list papíru, budete odevzdávat
  2) Pracovní sešit: a. Strana: 38,39,40,41,42.
  3) Až budete mít vše hotovo, pokračujte v pracovním sešitě stranami: a. 45,46,47,48,49,50.
 • Inf - Porovnejte mezi sebou nadpisy článků o Coronaviru aspoň ze 4 různých zdrojů. Jak se od sebe liší? Co mají společného?
  Najděte 3 pravidla, jak se chovat, aby se zamezilo přenosu viru a najděte 3 klamavé informace o přenosu a prevenci (hoaxy).

 

 • 7.ročník

  •  

    

   NJ - U-do str.53-opakovat, str. 52/16-19-vypracovat
   - PS-do str. 35 (všechna cvičení), opakovat slovní zásobu PS-str.24-30, 54-56
   - U-str. 54-56 do cv. 7-prostudovat, PS-36-37 do cv. 4, PS-str. 57-slovíčka  i věty (23.3.-27.3.2020)
   PS-str.57-58-procvičovat, U-str.57/ 9, PS-37-39/8 (1.4.-6.4.2020)
 • M - A-56-58, G-45-47  (16.3.-20.3.2020) 

          A-str. 59-61 , G-str. 48-50  (23.3.-27.3.2020)
          A-62-64, G-51-53 (1.4. – 6.4.2020)
          Stáhněte si a vypracujte (odkaz na leteckou poštu)

 • AJ - UNIT 15 - The Vikings, učebnice a pracovní sešit, s. 32-33.

UNIT 16 - Canada, učebnice a pracovní sešit s. 34-35. (do 28.3.)
UNIT 17 – Pocahontas, v učebnici si nejprve přečtěte text o princezně Pocahontas na str. 36 (vyhledejte význam slov, kterým nerozumíte) a pak do malého sešitu odpovězte na otázky z učebnice na str. 37/cv. 4. Až potom vypracujte pracovní sešit str. 36–37. (do 3.4.)
UNIT 18 - Colonial Times, učebnice str. 38. Nejprve si přečtěte text v učebnici na str. 38. Vyhledejte si ve slovníku neznámá slova. Text je rozdělený na 4 části (A, B, C, D), vaším úkolem, který zpracujte do malých sešitů, je ke každé části vymyslet anglický nadpis, aby vystihoval to, o čem část zrovna je. V pracovním sešitě udělejte zatím jen cvičení 3 na str. 38. Odpovězte (true/false) na tvrzení podle přečteného textu v učebnici. (do 9.4.)

 • F - str. 87-90 - Atmosférický tlak, str. 90-92 -Atmosféra Země a Meteorologie (16.3.-20.3.2020)
   - str. 93-95 - Archimedův zákon pro plyny (23.3.-27.3.2020)
   - str.95 -98 – Přetlak, podtlak, vakuum (1.4. – 6.4.2020)
 • Př, D, ZZde si stáhněte pracovní list na všechny předměty.

"Google ví všechno"

 

Čj - duben

 mluvnice: Úkoly z učebnice (kromě ústních) si žáci vypracují na papíry a později mi je  ve škole odevzdají. Výpisky si udělají do ŠS. Učivo se týká  opakování z předešlých ročníků.

                    Průběžně si budou všichni opakovat pravopis.

                    učebnice: 70/3a      70/4a,b,c        + výpisky z citoslovcí a částic str. 70-71

                                       71/5a,b,c - vybrat si z liter.PS

                                       71/6a,b     71/7a,b  

                                       72/8a,b,c,e     72 - hledání souvislostí

                                       73/1     73/2a,b,c     73/3     73/4+ otázky

                     PS: 32 až 33 ( vložit si papír s vypracováním  do sešitu)  

                            46 až 51 -  doplnit si pouze chybějící cvičení z pravopisu

sloh:  PS: 58/1 a-c         58/2

                 59/3 a-c

literatura:  výpisky do lit.sešitů ze str. 25, 27-28

                   PS: str.25     26/1 až 6

                          str.27     29-30

 • 8.ročník
  • NJ - U-do str. 107-opakovat, str. 107/15-18 vypracovat  - PS -do str. 84, str. 93-98-opakovat
         - U-str. 108 - prostudovat, PS-85-86/3, PS-99/108-slovíčka i věty (23.3.-27.3.2020)
         - U-str. 109-110/ 4, PS-86/4, 87/5,6, sloveso fahren (1.4.-6.4.2020)
  • F - str. 91-93- Elektrický proud a jeho příčiny(16.3.-20.3.2020)
     - str. 94-96 - Měření el. proudu (23.3.-27.3.2020)
     - str. 96-98 - Ohmův zákon (1.4. – 6.4.2020)
  • M - doporučuji kouknout na weby níže a najít si různé procvičování toho, co úplně nejde (namátkově lineární rovnice, válec). 
   Každý den si v programu DIDAKTA (přístupy zaslány) nastavte 5 příkladů a spočítejte. Program vám vyhodnotí, jak na tom jste. ☺
   Geometrie: strana 71 - zopakovat symboly ke konstrukcím + narýsovat do sešitu cv 1-12 (do konce dubna)
   Algebra: Kdo se na to cítí (!!!), spočítá na straně 81 žlutý rámeček (může A i B) a pošle mi na mail.  
  • Ch - trénujte PSP, mrkněte třeba sem ; Potrénujte názvosloví halogenidů a oxidů. Spousta příkladů (i s řešením) je online, nebo koukněte na DIDAKTA (přístupy zaslány).
  • D - duben

učebnice:  str. 77 - 80                              

                   opakování str. 81 

                   str. 82 - 87

Do sešitů si žáci vypracují jen velmi stručné výpisky .

PS: str.46 - 48          str. 49- opakování           str. 50- 53

Plánované prezentace mi žáci pošlou na e-mail.    

 • Z - duben

Učebnice: str. 58 -67

PS: str. 36 - 39

Prezentace mi žáci pošlou na e-mail.

Doporučuji pořady České televize Na cestě, Cestománie apod.

 • AJ - UNIT 11 - A World Famous Book, učebnice a pracovní sešit, s. 24-25
  UNIT 12 - Aliens, učebnice a pracovní sešit s. 26-27 (do 28.3.)
  Unit 13 – Written in the Stars, přečtěte si nejprve v učebnici text na str. 28/cv. 1., do malého sešitu napište podle sebe odpovědi na otázky: What do you want to be in the future? Why? Z učebnice str. 28/cv. 2. do malého sešitu vypište 5 vět, které si myslíte, že na vás sedí. Přečtěte si text horoskopu v učebnici na str. 29/cv. 6., podle něj vypracujte cv. 6 v pracovním sešitě. Až poté vypracujte zbytek cvičení v pracovním sešitě na str. 28–29. (do 3.4.)
  UNIT 14 – Revision, učebnice str. 30. Zopakujte si význam a použití opisných tvarů (be able to, be allowed to, have to). V textu v učebnici na str. 30/cv. 1. se podívejte na jejich minulý čas (was able to, was allowed to, had to). Z tohoto rozhovoru mezi učitelem a žáky vypište do malých sešitů ke každému opisnému tvaru 2 věty v minulém čase (1 kladnou a 1 zápornou). Zkuste si do malých sešitů napsat také aspoň 3 věty s použitím těchto tvarů i o sobě. Můžete využít slovní zásobu v učebnici ze cv. 2 na str. 30. (do 9.4.)
 • Čj (na duben)

Mluvnice:   Úkoly vypracujte na papíry ( kromě ústních zadání) a cvičení si označujte .

učebnice: str.80 / 6 a-d      81/ 8a-d     82/9     83/10     84/11     85/12 a-g     85/12

                  str. 85- výpisky ze spojovacích výrazů do ŠS

                  str. 86/1 a, b     86/2- stačí  vypsat a určit spoj. výrazy    

                  str. 86/3 a, b     87/4 a-e

PS:     45/1,2-obě souvětí     46/3

          62/1 - jen pětilístky (až do str. 63)     64/2,3    64/5a     65/6

 

Literatura: učebnice 8.roč. str. 4-5 výpisky z osvícenství    

                                                str.  6 výpisky z preromantismu 

                                                str. 10-11 výpisky z romantismu

                    PS: str. 2,3,4,5 

 • 9.ročník
  • NJ - U-str. 58-67-opakovat,pročíst

     - PS-do str. 56 ( do 20.3.2020)
     - U- 67/PS-57cv. 18-20,  U-68/PS-57cv.21(23.3.-27.3.2020)
     - U- str. 69-odpovědi na otázky do sešitu, PS- str. 58 (1.4.-6.4.)

 • D vypracovat referát na libovolné téma z druhé světové války a poslat vyučujícímu na školní email
 • AJ - UNIT 14 - Revision (Opakování), učebnice a pracovní sešit, s.30-31.
  Aj+D - komunikace probíhá nadále přes email
 • M, Ch, F - konzultováno přes messenger
 • ČJ - učivo na celý měsíc duben (!)
   - mluvnice: opakování učiva
  Kromě ústních úkolů vypracovat na papíry.
  učebnice str. 83/ 1 a-d; 84/ 2 a-d; 84/ 3 a- ch ;85/ 4; 85 / text + úkol; 86 / 2,3; 86/ 2, 3;
  86- 87 tabulky; 87/ 2,3, 4 88/ 5,6a 91/ 1,2,3 92- 95 pravopis PS: 74/5 46/1,2 47/3 48/1,2,3-ústně 49/1,2,3 51-celá 52- 54
  pravopis sloh: PS: 73/ 1 a-d 73/2 a,b,c
  literatura: učebnice 9.roč. str. 26- 27;
  str. 28 - J.Škvorecký;
  str. 29- 30 A.Lustig;
  str. 31- 32 Suchý, Šlitr;
  31- drama
  PS: str. 43, 45, 47,52
 • Z - duben

Učebnice str. 81 + opakování krajů str. 84 - 86

PS:  41 - 46

Zbylé prezentace mi žáci pošlou na e-mail.

Všichni vypracují do začátku května projekt podle zadání na str. 87 - skupina B.

Doporučuji doplnění učiva v pořadu České pexeso + další pořady České televize
Zajímavé weby k procvičování:
(průběžně doplňováno)
 

SCIO (Cvičné testy zadarmo nejen pro žáky 9. ročníku. Ideální jako příprava k přijímacím zkouškám.)

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled (procvičování pro první i druhý stupeň; Čj, M, D, F, Ch a další...)

https://redmonster.cz/kurzy  (Jednotlivé kurzy obsahují kompletní učivo daného předmětu pro celý ročník; 1. i 2. stupeň; do konce školního roku zdarma)

http://matematika.hrou.cz/

https://www.mojecestina.cz/

https://skolakov.eu/

https://www.matika.in/cs/ 

https://khanovaskola.cz/ (i jako mobilní aplikace) 

https://www.umimecesky.cz/  

https://www.onlinecviceni.cz/

http://www.opicimatika.cz/index.html (výuková videa z matematiky, vhodné pro žáky 7., 8. a 9. ročníků)

https://isibalo.com/ (výuková videa matematika, fyzika, chemie)

http://www.nabla.cz/ (matematika, český jazyk, biologie, fyzika, chemie, programování)

https://www.vcelka.cz/ (promo kód: UCIMESEDOMA - bezplatná verze na 6 týdnů; čtení, angličtina, vhodné i pro děti s SPU a cizince)

Další odkazy:

Online učebnice Nová škola

Online učebnice Nová škola Brno

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

Facebooková skupina Akademie věd České republiky (Pod hashtagem #veda_na_doma denně články s odkazy na pokusy, na online výstavy, e-zdroje)