Základní škola Čestlice
ZŠ a MŠ Čestlice

HLEDÁME KUCHAŘKU DO ŠKOLNÍ JÍDELNY. Kontakt: 272 680 901

Sportovní hry

Všeobecná sportovní průprava pro děti z MŠ Čestlice:

Na hodině tohoto kroužku na děti čeká plno her, soutěží a zábavy. Podle individuálních schopností a dovedností si děti osvojí základy míčových her, gymnastiky  a atletiky. Kroužek je zaměřen na všestranný sportovní rozvoj dětí, rozvíjení všeobecných pobybových návyků a dovedností, rozvoj obratnosti, schopnosti soustředění, překonávání překážek a spolupráce v týmu. 

Kroužek se koná: čtvrtek  od 15:00 h (předškoláci), od 16:00 h (mladší děti z MŠ)

Místo: Sportovní hala Čestlice