Základní škola Čestlice
ZŠ a MŠ Čestlice
►Formuláře a přihlášky je ve škole možnost vyřídit ve středu 8.4.2020 od 9:00 do 10:00

►Z důvodu dočasně uzavřené MŠ a ZŠ, neplaťte prosím stravné za duben a květen.

►Prosíme rodiče, aby do odvolání neplatili školné pro MŠ.

Kroužky


LOGOPEDICKÁ PREVENCE

  • Kdy: každou středu v dopoledních hodinách od 8:30
  • první lekce proběhne 9. 10. 2019

Kroužek logopedická prevence je zaměřen především naprocvičování správné výslovnosti a celkové zlepšení vyjadřovacích schopností dětí. Kromě toho pomáhá dětem rozšiřovat slovní zásobu, podporuje sluchové vnímání, zrakovou orientaci a sluchovou a zrakovou paměť. Výuka probíhá individuálně a trvá cca 15-20 minut.

Logopedická prevence je zejména pro děti od 4 let.


ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

  • Kdy: každé úterý od 13:15 - 14:00
  • první lekce proběhne 1. 10. 2019

Při výuce dětí vycházíme zejména z jejich prožitků - to, co děti baví, si lépe zapamatují a naučí velmi snadno. Jsou používány učební materiály z nakladatelství Cambridge, které děti hravou formou seznamují s prvními anglickými slovíčky, říkadly apod. Cílem je, aby se angličtina stala pro děti zábavou a získaly k ní pozitivní vztah. Tato počáteční znalost jazyka později dětem ulehčí zvykat si na psanou formu jazyka a jeho čtení, kterou naváží učivem na ZŠ.

Kroužek není vhodný pro děti mladší 4 let.


SPORTOVNÍ HRY

  • Kdy: každý čtvrtek od 15:00 17:00 (děti jsou rozdělené do dvou skupin dle věku)
  • první lekce proběhne 26. 9. 2019

Sportovní hry v nejsou v kompetenci MŠ! Proto prosíme, abyste veškeré absence, náhrady, platby a ostatní otázky týkající se lekcí, řešili přímo s lektorkou (osobně či elektronicky) a ne s paní učitelkami. Děkujeme