Základní škola Čestlice
ZŠ a MŠ Čestlice

HLEDÁME KUCHAŘKU DO ŠKOLNÍ JÍDELNY. Kontakt: 272 680 901

O nás

"Děti potřebují Váš čas a ne drahé hodinky."
Jesse Jackson

Naše mateřská škola je součástí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Čestlice, jejímž zřizovatelem je obec Čestlice.

Mateřská škola není součástí budovy ZŠ, nachází se za Obecním úřadem Čestlice, v zástavbě rodinných domků, dále od hlavní silnice Pitkovická. MŠ

Budova má dvě třídy s příslušenstvím o celkové kapacitě 48 dětí. Třídy jsou prostorné, prosvětlené, nabízející dostatek místa a vybavení pro hru a tvořivé činnosti. Děti jsou do tříd rozdělené podle věku.

Předností MŠ je i vlastní moderní kuchyně, ve které paní kuchařky vaří dětem kvalitní a pestrou stravu odpovídající platným předpisům a normám. Na tu navazuje samostatná jídelna, kde se děti ve stravování střídají po třídách.

Mateřská škola je otevřena od pondělí do pátku, vždy od 6:30 - 17:00 (vyjma státních svátků).

Během prázdninového provozu může být provoz MŠ upraven dle počtu dětí.

Co v rámci programu školy nabízíme?

 • individuální přístup k dětem, skupinovou práci
 • kvalitní vzdělávací práci s dětmi
 • spolupráci se ZŠ
 • volný přístup rodičů do tříd, adaptační postup
 • uvolnění režimu ve prospěch hravých činností
 • důraz na samostatnost, vedení ke spolupráci a toleranci
 • jazykové chvilky pro správnou výslovnost
 • program pro předškolní děti a jejich plynulý přechod do ZŠ
 • důraz na tělesnou výchovu, dostatek pohybových aktivit konaných venku
 • polední odpočinek podle potřeb dětí
 • společné oslavy svátků a narozenin děti
 • seznámení s tradičními svátky a jejich oslava
 • rozlehlá zahrada s mnoha herními prvky, kopcem na bobování a velkým pískovištěm
 • pravidelná divadelní představení, výlety
 • ekologickou výchovu
 • výlety do přírody-péče o prostředí, ve kterém žijeme, přírodu, zvířata
 • pravidelné návštěvy sportovní haly v Čestlicích
 • zdravé a kvalitní stravování
 • spolupráce s obecní knihovnou (https://knihovnacestlice.webk.cz/)