Základní škola Čestlice
ZŠ a MŠ Čestlice

HLEDÁME KUCHAŘKU DO ŠKOLNÍ JÍDELNY. Kontakt: 272 680 901

skola

Účast v projektech a aktivitách

Jsme zapojeni do sbírek:

 • CPK CHRPA - Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci
 • Občanské sdružení Život dětem - pomoc nemocným dětem
 • Fond Sidus - vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji,vybavení pro dětské pacienty, pro individuální pacienty při návratu do běžného života - děkujeme rodičům!

   

 

Projekty a aktivity

 • Centrum primárních programů pro školy, Cesta integrace, o.p.s. Říčany (pro 1. stupeň)
  • Prevence úrazů a první pomoc na školách
  • Dopravní výchova
  • Bezpečně po internetu
 • Programy prevence sociálně patologických jevů (2. stupeň)
 • Ovoce a mléko do škol
 • Aktivní škola - www.proskola.cz
 • Třídíme odpad
 • Planeta země 3000 - dlouhodobý vzdělávací projekt
 • Tonda Obal na cestách - podpora výuky enviromentálních témat
 • Dendrologická zahrada - pravidelná jarní účast na přírodovědných programech
 • Toulcův dvůr - farma s domácími zvířaty - středisko ekologické výchovy - celoroční účast na programech
 • Penthea-o.s. - enviromentální vzdělávání - pravidelná účast na programech
 • Muzeum Říčany
 • Plavecký výcvik 
 • Záchranáři.cz – První pomoc - projekt pro 1. - 9.  ročník  


Naše škola je zapojena do programu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.  Aktivity doučování jsou od 1. 1. 2022 financovány z Nástroje pro oživení a odolnost EU. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Doučování žáků