Základní škola Čestlice
ZŠ a MŠ Čestlice

HLEDÁME KUCHAŘKU DO ŠKOLNÍ JÍDELNY. Kontakt: 272 680 901

Zápis 2024/2025

 

ZÁPIS DO MŠ ČESTLICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Ředitel školy, jako správní orgán podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. o správním řízení, vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ 2024/2025

  • Zápis bude probíhat v pátek, 3. 5. 2024, od 930 – 1500.
  • Při zápisu dostanete pro své dítě přihlášku a evidenční list, který je nutné nechat z jedné strany vyplnit a potvrdit od pediatra.
  • V případě zájmu o naši MŠ přijďte oba vyplněné dokumenty odevzdat v pondělí, 13. 5. 2024, v čase od 930 - 1500 opět do mateřské školy.
  • 27. 5. 2024 možnost nahlédnutí do spisu (není povinné)
  • Výsledky zápisu budou vyvěšeny nejpozději v pátek, 7. 6. 2024, a to na webových stránkách školy, na nástěnce v MŠ a na dveřích MŠ. Každé dítě bude mít přidělené své registrační číslo, pod kterým ho v seznamu naleznete.
  • V úterý, 25. 6. 2024, bude pro rodiče nově přijatých dětí rodičovská schůzka, kde se dozvíte vše o chodu mateřské školy.

 

POTŘEBNÉ DOKUMENTY K ZÁPISU DO MŠ

  • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
  • Rodný list dítěte

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

  • DOD bude probíhat ve stejný den jako zápis do MŠ, tedy 3. 5. 2024, od 930 – 1200 (čas je upraven kvůli polednímu odpočinku dětí).

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let věku a schopné základní samostatnosti v sebeobsluze – při jídle, oblékání a osobní hygieně.

Při zápisu k předškolnímu vzdělávání budou zohledněny tyto skutečnosti:

1. kritérium – Přednostně ze zákona budou přijímány děti, které od 1.9. 2024 budou plnit povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v obci Čestlice

2. kritérium – Ostatní děti podle věku, s trvalým pobytem v obci Čestlice.

3. kritérium – Ostatní děti podle věku, bez trvalého pobytu v obci Čestlice.

V případě shodnosti posuzovaných kritérií a kapacity MŠ budou ostatní děti přijímány podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

Mateřská škola Čestlice má pro školní rok 2024/ 2025 předpokládaný počet volných míst: 18

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

pátek, 7.6. (i dříve) – seznam dětí pod registračními čísly (bude po dobu 15 dní na webových stránkách MŠ  a na nástěnce MŠ).

Rozhodnutí o nepřijetí12. 6. 2024 bude možné si rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně v mateřské škole. Nevyzvednutá rozhodnutí budou další den rozeslána doporučeně poštou.

Rozhodnutí o přijetí – zůstává součástí spisu v mateřské škole. Není povinností toto rozhodnutí posílat zákonným zástupcům dítěte.

 

INDIVIDUÁLNÍ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - informace zde

 

 

                       V Čestlicích dne 4. 3. 2024 

 Vosáhlová Andrea – zástupkyně ředitele