Základní škola Čestlice
ZŠ a MŠ ČestlicePřejeme krásné prázdniny!

 

Zvláštní ukrajinský zápis 2022/2023; спеціальна українськазапис запис

...

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Ředitel mateřské školy Čestlice oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23.

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

 •  kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Termín zápisu: 8. 6. 2022, od 9:00 - 12:00

Místo zápisu: MŠ Čestlice, Pitkovická 260, Čestlice

Předpokládaný počet přijímaných: 0

Organizace zápisu:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
 2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.
 3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole);

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

d)  potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let)

 

 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií:
 • děti s přechodným pobytem v obci Čestlice

 

V Čestlicích, dne 17. 5. 2022

Lucie Dostálová

zástupkyně ředitele pro MŠ

 

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Директор дитячого садка Čestlice

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023.

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
 • які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Дата та час запису: 8. 6. 2022, od 9:00 - 12:00

Місце запису: MŠ Čestlice, Pitkovická 260, 251 01 Čestlice

Орієнтовна кількість дітей: 0

Порядок запису:

 1.  Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
 2.  У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.
 3.  3аконні представники зобов’язані подати такі документи:

a) заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ

, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b) документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) документ, що дає право представляти дитину;

d) довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

 

 1.  Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями:
 • Діти з тимчасовим проживанням в населеному пункті Честліце.

 

м. Čestlicích, дата 17. 5. 2022

 

 

Lucie Dostálová

 Директор дитячого садка

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Mléko do škol

Mléko do škol