Základní škola Čestlice
ZŠ a MŠ Čestlice

ZŠ: V pátek  25.9.2020 probíhá výuka ve standardním režimu.

 OD 10.9.2020 JSOU POVINNÉ ROUŠKY VE ŠKOLÁCH. DEJTE, PROSÍM, DĚTEM DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ ROUŠEK NA DEN.
 

OTEVŘENÍ MŠ

Informace ke znovuotevření mateřské školy

Vážení rodiče,

naše mateřská škola bude otevřena od pondělí, 25. května 2020.

V týdnu od 18. 5. - 22. 5. bude ve školce probíhat dezinfekční úklid a další příprava, abychom zajistili maximální možnou ochranu zdraví dětí a personálu.

 

ORGANIZACE:

PŘÍCHOD

 • Do prostoru šaten budou vpuštěny vždy maximálně dvě děti s doprovodem. V případě, že dorazíte k MŠ a šatna bude obsazena, dodržujte prosím venku odstupy min. 2 metry od ostatních rodičů.
 • U vstupu bude připravena dezinfekce pro rodiče a děti, kterou si každý příchozí vydezinfikuje ruce.
 • Rodiče v prostorách MŠ musí nosit ochranu úst a nosu (rouška, ústenka, respirátor,...).
 • Dětem roušku v šatně můžete sundat. V budově MŠ a na zahradě není u dětí rouška vyžadována. Nechejte však jednu čistou roušku dítěti v kapsáři v šatně.
 • Při příchodu do MŠ rodič odevzdá paní učitelkám ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VYDANÉ MŠMT O ZDRAVÍ DÍTĚTE. Bez vyplněného prohlášení nebudou děti do MŠ přijati.
 • Dítěti bude změřena teplota bezdotykovým teploměrem.

VE TŘÍDĚ

 • Po příchodu do třídy si děti důkladně umyjí ruce dezinfekčním mýdlem (20-30 sekund). - prosíme Vás doma o nácvik celkové sebeobsluhy dítěte (mytí rukou, smrkání, utírání zadečku,...)
 • Děti budou od 6:30 do cca 8:00 spojeny v jedné třídě (v případě hezkého počasí budou již od rána venku), poté se rozdělí do tříd po 10 dětech. V jídelně budou děti sedět s odstupem 2 m.
 • Po svačině budou děti trávit čas na zahradě až do oběda.

V JÍDELNĚ

 • Před zahájením stravování si děti umyjí ruce dezinfekčním mýdlem (20-30 sekund).
 • Na oběd i na svačinu budou rozděleny po 10 dětech, abychom dodrželi při stolování odstup.
 • Dětem budeme jídlo rozdávat.
 • Paní kuchařky budou obsluhovat v rukavicích a v rouškách.
 • Stravování bude probíhat standartně - dopolední svačina, teplý oběd (polévka + hlavní jídlo), odpolední svačina.
 • Při přípravě jídel budou dodržována zvýšená hygienická pravidla.

 

POSTUP PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT COVID – 19 V MŠ

 • Rodiče prosíme o zodpovědné chování - nepodceňujte v této situaci zdravotní stav svých dětí.
 • Jestliže zákonný zástupce čestné prohlášení výše uvedené nepodepíše, nebude moci dát své dítě do MŠ.
 • Jestliže paní učitelky u dítěte zjistí zvýšenou teplotu, nebude vpuštěno do MŠ.
 • Jestliže bude vykazovat během dne možné příznaky nemoci COVID-19 (rýma, kašel, přílišná únava, horečka), bude okamžitě separováno od ostatních dětí a po uvědomění rodičů posláno domů. Dětem rozdáme roušky (které budou nechávat rodiče každý den vydezinfikované, připravené pro děti v igelitovém sáčku) a přizpůsobíme výuku této události.

 

Všechny prostory MŠ budou po odchodu všech dětí řádně vydezinfikovány, včetně hraček se kterými děti přišly do styku. Umývárny i záchody budou dezinfikovány průběžně během celého dne.

Přílohy

příloha_čestné_prohlášení.pdf

příloha_čestné_prohlášení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 268,76 kB
Datum vložení: 17. 5. 2020 5:59
Datum poslední aktualizace: 17. 5. 2020 8:23
Autor: