Základní škola Čestlice
ZŠ a MŠ Čestlice

 

 Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy. Pokud chcete mluvit s učiteli, zvoňte i v případě, že jsou vstupní dveře otevřené. Děkujeme!

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022, OPATŘENÍ

Informace k provozu MŠ od 1. 9. 2021...

Milí rodiče,

začátek nového školního roku se pomalu blíží. Doufáme, že se Vaše děti těší přinejmenším tolik, jako my na ně 🙂. Bohužel, jak bývalo již v uplynulých dvou letech, bude provoz MŠ doprovázet několik proticovidových opatření, které je nutné dodržet pro zachování zdravého kolektivu a plného provozu mateřské školy.

Dle posledních vydaných pokynů týkajících se provozu mateřské školy budou platit tato pravidla:

  • Děti nepodléhají povinnosti testování.
  • Při vstupu do prostoru MŠ musí mít dospělé osoby nasazenou ochranu dýchacích cest a vydezinfikované ruce (u vstupu je umístěn stojan s dezinfekcí).
  • Zdržování se v prostorách šaten bude omezena na co nejkratší dobu, resp. na dobu nezbytně nutnou.
  • Děti, které se vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy (https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/), nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR. (I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace).

Prosíme o dodržování těchto zásad, abychom mohli udržet školku v provozu.

 

Děkujeme a těšíme se na Vás

Datum vložení: 23. 8. 2021 13:02
Datum poslední aktualizace: 23. 8. 2021 13:17